13. marts 2018|16 Minutes

Introduktion til LinkedIn

LinkedIn er verdens største faglige netværk med mere end 500 millioner brugere i over 200 forskellige lande. Starten til LinkedIn blev skabt i 2002 og allerede i maj 2003 var netværket officielt åbent med missionen om at give fagfolk i hele verden muligheden for at etablere professionelle netværk.

Som annonceringsplatform er LinkedIn særligt oplagt for business-to-business, idet virksomheder har mulighed for at lave annoncer med forretningsorienteret indhold, der er direkte målrettet virksomhedens kontaktpersoner eller personer i samme segment.

I dette blogindlæg får du en indsigt i, hvordan annoncering på LinkedIn kan hjælpe virksomheder, uanset størrelse, med at nå deres mål og uden nødvendigvis at have et stort annoncebudget til rådighed.

Hvorfor annoncere på LinkedIn?

LinkedIn er et professionelt netværk, hvor annoncører kan nå ud til et engageret publikum, hvad enten målsætningen er at skabe leads, drive trafik til website eller øge kendskabet til et brand.

Gennem annoncering på LinkedIn kan virksomheder målrette annoncer til personer, der endnu ikke følger virksomheden, baseret på deres jobtitel, funktion, industri m.m.

En anden vigtig pointe og fordel ved annonceringen er, at 4 ud af 5 brugere på LinkedIn er beslutningstagere i en virksomhed, hvilket kan skabe en unik mulighed for at kommunikere et budskab direkte til de relevante personer.

Det er også værd at bemærke, at annoncering på LinkedIn adskiller sig fra den, vi kender fra Facebook og Instagram.

På LinkedIn er det i højere grad professionelle profiler, man henvender sig til, og brugerne vil typisk være i et andet mindset end på Facebook og Instagram, hvorfor de kan have en forventning om, at det indhold, der møder dem, er af mere professionel karakter.

Samtidig kan brugernes professionelle tilgang til brugen af LinkedIn være en fordel for virksomhedernes annoncering, idet deres annoncer ikke forsvinder i mængden af mindre relevant indhold i brugernes news feed.

Hvor kan man placere annoncer på LinkedIn?

Annoncernes placering på LinkedIn afhænger af annonceformatet, men som udgangspunkt kan annoncerne i øjeblikket placeres i brugernes news feed, i sponsorerede InMails og i højre side af LinkedIn.

Sponsoreret indhold i brugernes news feed

Annoncer i form af sponsoreret indhold direkte i brugernes news feed hjælper virksomheder med at nå ud til relevante personer på tværs af web, mobil og tablet.

Virksomheder kan bruge annoncerne til at generere leads, forøge kendskabet til brandet og styrke relationen til personer, der allerede har et kendskab til virksomheden.

Sponsorerede InMails

Personaliserede mails eller InMails er en mulighed for virksomheder for at nå ud til de mest relevante personer i målgruppen med tilpassede beskeder, som kun vil blive leveret, når de er aktive på LinkedIn. Det er med til at sikre, at brugeren lægger mærke til beskeden, samtidig med at vedkommende sandsynligvis vil være mere tilbøjelig til at engagere sig i budskabet. Men det har også den fordel, at beskeden ikke forsvinder blandt en masse andre mails eller risikerer at ryge i spam.

Virksomheder kan drive konverteringer og booste tilmeldinger til et webinar eller et event ved at sende personaliserede invitationer via InMail. Erfaring har vist, at de målrettede annoncer via beskeder i InMail kan være med til at skabe flere konverteringer end via e-mail. InMails kan også indeholde filer, som målgruppen kan motiveres til at downloade.

Før du går i gang med at opsætte en tilpasset meddelelse til din sponsorerede InMail, er der en række specifikationer, du bør tage højde for.

Derudover bør du sikre dig, at din markedsføring ikke er i strid med Markedsføringslovens §6, der fastslår, at det kræver samtykke fra modtageren, hvis meddelelsen vedrører markedsføring af produkter og ydelser.

Tekstannoncer i højre side

Tekstannoncerne eksponeres i højre side på LinkedIn, og en af fordelene ved annonceformatet er, at det kun tager få minutter at oprette en annonce – inklusiv et passende budget.

Man vælger selv, hvilken målgruppe man ønsker at nå ud til, og man betaler kun for de annoncer, der virker, fordi man enten betaler pr. klik eller pr. eksponering.

Hvis annoncen indeholder en Lead Gen Formular, er det også muligt at følge med i, hvor mange leads annoncen genererer.

Oprettelsesprocessen for tekstannoncer består kun af de fire følgende trin:

  1. Giv din kampagne et navn
  2. Opret din annonce ved at angive en overskrift, en kort tekst, tilføje et passende billede samt en destination
  3. Angiv, hvem der skal se dine annoncer (se følgende afsnit om målretningsmuligheder)
  4. Angiv dit budget, og hvornår du ønsker at starte kampagnen (se sidste afsnit om prisen for annoncering på LinkedIn)

Hvem kan man målrette sig mod på LinkedIn?

På LinkedIn og i LinkedIns Audience Network kan annoncører målrette sig professionelle profiler ud fra data, der er baseret på de eksisterende LinkedIn profiler, men man kan også lave brugerdefinerede målgrupper, der er baseret på data, som virksomheden allerede har tilgængelig – det kan eksempelvis være email- og kundelister.

LinkedIn tilbyder en række forskellige målretningsmuligheder, som vil hjælpe dig til at nå ud til de mest relevante personer for din virksomhed.

Den eneste obligatoriske målretningsmulighed er beliggenhed, og den er enten baseret på den placering, brugeren har angivet eller brugerens IP-adresse.

Når den geografiske målretning er på plads, anbefaler LinkedIn, at man kun vælger yderligere to målretningsmuligheder til at forbedre omfanget af kampagnen.

Selvom det kan være fristende at bruge alle tilgængelige indstillinger, kan en snæver målgruppe få betydning for kampagnens effektivitet.

Vælger du flere muligheder inden for samme facet – for eksempel anciennitetskategorierne Senior og Direktør – vil LinkedIn målrette annoncen til personer i begge disse kategorier, og det vil generelt udvide målgruppens størrelse.

Vælger du derimod muligheder på tværs af facetter – for eksempel ancienniteten Senior og jobfunktionen Økonomi – vil LinkedIn kun målrette dine annoncer personer, der falder inden for begge kategorier, og det vil generelt indsnævre målgruppens størrelse.

Hvis målgruppen er for snæver, vil du blive oplyst om det i højre side, og for at kunne fortsætte skal du ændre dine målretningsvalg.

Matched Audiences er en målretningsmulighed, som kan bruges af virksomheder til at matche besøgende på deres website, virksomhedslister og e-maillister med brugere på LinkedIn.

I definitionen af målgruppen vil LinkedIn vise den estimerede størrelse af den målgruppe, som det vil være muligt at nå ud til.

Den mindste målgruppe for en kampagne er 300 personer, og følgende målgruppestørrelser anbefales til LinkedIns annonceprodukter:

I forbindelse med sponsoreret indhold anbefaler LinkedIn, at målgruppen er på mindst 300.000 personer, og ved tekstannoncer viser erfaringer, at den optimale målgruppestørrelse er mellem 60.000 og 400.000 personer. Ved sponsoreret InMail er bedste praksis at lave målgrupper, der består af 100.000 personer eller færre.

Der findes altså ingen facitliste for, hvor stor en målgruppe skal være, derfor er det vigtigt at teste, hvad der fungerer bedst.

For at få det optimale ud af annoncerne anbefales det dog, at stræbe efter målgrupper på 50.000 personer eller derover.

LinkedIns algoritmer vil beregne målgruppens estimerede størrelse på baggrund af forskellige faktorer, derfor kan antallet af medarbejdere i en virksomhed ikke direkte bestemme, hvor mange annoncen vil nå ud til.

Tip: Start med en bredere målgruppe og indsnævr derefter ud fra, hvad der fungerer bedst, baseret på LinkedIns demografiske rapportering, som vil give dig anonymiserede oplysninger om, hvem der reagerer på dine annoncer.

Funktionen “udvid målgruppe” gør det lettere for annoncører at nå ud til de mest relevante personer ved at vise annoncen til andre, der ligner dem i den oprindelige målgruppe.

Funktionen vil som standard være slået til, men den estimerede målgruppestørrelse vil ikke inkludere personer fra den udvidede målgruppe.

Nøgletallene i rapporteringen vil inkludere aktiviteten fra den oprindelige målgruppe og eventuelle udvidelser.

Hvilke annonceformater kan man anvende til LinkedIn-annoncering?

LinkedIn tilbyder virksomheder forskellige formater for, hvordan de kan nå ud til og engagere relevante personer i målgruppen.

Lead Gen Formularer

Lead Gen Formularer er et annonceformat, som virksomheder kan bruge til at generere leads ved hjælp af automatisk udfyldte formularer.

Formatet er tilgængeligt i sponsoreret indhold og sponsorerede InMails. Når en person klikker på annoncen for en Lead Gen Formular, vil formularen åbne og automatisk være udfyldt med data fra personens LinkedIn-profil.

Det kan være personens navn, kontaktinformation, virksomhedsnavn, jobtitel og lokation. Dermed er det hurtigt og nemt for interesserede personer at skrive sig op til events eller sende deres informationer til virksomheder.

Prisen for et lead afhænger af, hvor mange personer i målgruppen, der udfylder og indsender formularen, men som udgangspunkt vil prisen pr. lead være højere end på eksempelvis Facebook.

De leads, som kampagnen har genereret, kan downloades fra Campaign Manager, eller man kan gøre det automatisk ved at lave en integration med et automatiseringsværktøj.

Det kan eksempelvis være Zapier, der sender leads direkte til listen af nyhedsbrevsmodtagere i MailChimp, når formularen er udfyldt og indsendt.

Linkdeling

Del et link til virksomhedens website eller en specifik landingsside. Linkannoncen vil indeholde det pågældende link, en linktekst, et billede, en overskrift samt en tekst.

Al teksten kan redigeres, og man kan manuelt uploade et billede, men vær opmærksom på, at billedet har det rigtige format:

Størrelse på miniaturebillede: 1.91:1 (1200 x 627 px)

Billedet skal være mere end 200 pixels i bredden

Understøttede filtyper ved manuel billedupload: JPG, GIF, PNG

Animerede GIF-filer accepteres ikke.

Hvis billedet er mindre end 200 pixels i bredden, kan det ikke vises i et større billedformat og vil blive vist som miniature til venstre i opslaget.

Billeder vil ikke blive beskåret på mobil, og billeder i andre størrelsesforhold vil blive vist i fuld størrelse med en diskret, hvid kant.

Annoncens introduktionstekst skal højst være 150 tegn for at undgå afkortning på de fleste enheder. Teksten kan være længere, idet afkortning ikke vil være baseret på tegnbegrænsning, men derimod hvilken enhed brugeren ser annoncen på.

På computer kan der højst være 600 tegn i teksten, men den vil fortsat blive afkortet ved cirka 150 tegn, og brugeren vil se “… læs mere”.

Titlen skal være 70 tegn eller mindre for at undgå afkortning.

Deling af video og SlideShare

LinkedIn understøtter deling af webadresser til YouTube, Vimeo og SlideShare, men Lead Gen formularer understøtter ikke video.

Bemærk, at man kun betaler for det første klik på annoncen. Hvis brugeren efterfølgende klikker flere gange på annoncen for at se videoen igen vil det ikke koste noget.

Hvad koster det at annoncere på LinkedIn?

Beløbet, du vælger at bruge på LinkedIn-annoncering, er op til dig, og du kan til enhver tid stoppe dine annoncer.

Annoncebudgettet kan overordnet set kontrolleres på tre måder.

  1. Vælg et samlet beløb, du vil annoncere for, hvis kampagnen skal levere så hurtigt som muligt for et specifikt budget.
  2. Hvis annoncen skal køre løbende, kan du sætte et dagligt budget, ved at angive det beløb, du er villig til at bruge pr. dag.
  3. Den tredje mulighed er budgivning, hvor du angiver et beløb, du er villig til at betale for kliks, eksponeringer eller leverede InMails.

De forskellige muligheder for at administrere den enkelte kampagnes budget afhænger også af det valgte annonceformat.

Ved sponsoreret indhold og tekstannoncer kan budgettet angives ud fra, hvor meget du er villig til at betale pr. dag for annoncen eller det maksimale beløb, du vil betale for hvert klik (CPC) eller hver 1000 visninger (CPM).

Hvis du vælger at betale pr. klik, angiver du det maksimale beløb, du er villig til at betale samt et dagligt budget.

Ved sponsorerede InMails betaler man pr. besked, der er succesfuldt leveret (CPS).

Uanset, hvilken model du vælger, vil LinkedIn foreslå et budinterval, som repræsenterer et skøn af de aktuelle konkurrerende bud fra annoncører, der henvender sig til den samme målgruppe.

Generelt gælder det, at jo højere inden for dette skøn buddet ligger, jo større vil sandsynligheden være for at få klik og visninger.

Hvor stort et budget, man vælger at bruge på LinkedIn-annoncering, er individuelt, men i sidste ende er det buddet og annoncens relevansscore, der er med til at afgøre prisen pr. klik eller CPM, og hvor ofte annoncen vises.