7. juni 2019|8 Minutes

Du har til opgave at markedsføre et brand på flere markeder via Facebook og ønsker at tilpasse indholdet af opslagene til de enkelte markeder for at opnå den bedst mulige effekt.

Men hvad er den bedste løsning for internationale brands?

Svaret er Global Pages – og det kan du læse mere om nedenfor, men lad os starte med at afdække de andre løsninger, samt hvorfor de ikke er optimale.

Løsning #1: Du opretter en Facebookside til hvert marked og kalder dem “Brand (Land)”

Udfordringerne:

  • Når en forbruger søger efter brandnavnet på Facebook skal hun aktivt finde den side, som repræsenterer netop hendes land.
  • Når en forbruger er fra et land, som der ikke har sin egen Facebookside, skal forbrugeren tage stilling til, hvilken Facebookside hun tilhører.
  • Navnet på Facebooksiden kommer til at indeholde landet, f.eks. “bSocial (Danmark)”.

Løsning #2: Du opretter én Facebookside og aktiverer muligheden for at skrive opslag på flere sprog under Facebooksidens indstillinger.

Udfordringerne:

  • Du kan oversætte teksten i opslagene, men du kan ikke vise lokale udgaver af billeder, videoer eller links.
  • Du kan heller ikke opsætte lokale versioner af afsnittet “Forretning” og når du tagger produkter i dine opslag, vil du altså skulle beslutte dig for én standardvaluta, som alle skal se priserne i.

Løsning #3: Du opretter én Facebookside. Herefter laver du lokale versioner af hvert opslag og benytter funktionen “Begrænset målgruppe” til at afgrænse synligheden af hvert opslag til det enkelte land.

Udfordringerne:

  • Vi har snakket med flere Social Media Managers, som har benyttet sig af dette “workaround” og i praksis er det virkelig en besværlig og uoverskuelig løsning.
  • Du kan kun vælge hvilke lande, der skal kunne se opslagene – men du kan ikke nøjes med at vælge, hvem der ikke skal kunne se dem. Dermed vil personer, som ikke tilhører ét af de lande, som der er lavet et opslag til, ikke kunne se indholdet på Facebooksiden. Den vil bare være tom for dem, men de kan tilgå siden.

Derfor er Global Pages den bedste løsning

En Global Page er en Facebookside (Standardsiden), som samler en række undersider, der hver især repræsenterer ét eller flere markeder.

I praksis betyder det, at brugerne kun vil blive præsenteret for én Facebookside, når de søger efter brandet på Facebook – og hvis de besøger den, vil de automatisk få vist den underside, som repræsenterer det land, de bor i.

F.eks. vil du automatisk blive præsenteret for VERO MODAs danske Facebookside, men den hedder stadig blot “VERO MODA”:

Vero Moda Facebookside

Du kan se de andre lokale Facebooksider ved at klikke på de tre prikker under coverbilledet og herefter “Skift Region”:

Skift Region Global Pages

Vero Moda Global Pages

Såfremt der ikke er en Facebookside for brugerens specifikke land, vil brugeren blive præsenteret for “Standard”-siden, hvor indholdet typisk vil være på engelsk (men det vælger man selv).

Som administrator kan du nemt  administrere hvert lands Facebookside som individuelle sider – og hos dig vil de også hedde “Brand (Danmark)”, “Brand (Tyskland)” osv.,

Leasy Global Pages

…. men hos brugerne vil der kun være én Facebookside at finde.

Leasy Facebookside

Løsningen er også meget fleksibel. Hvis virksomheden ikke har ressourcerne til at producere indhold til alle de markeder, brandet er repræsenteret i, kan I starte med at lave 2-3 markedssider – og så oprette flere i takt med, at I vil udvide indsatsen.

Hvordan administreres Global Pages?

Når først Global Pages-strukturen er opsat, er det nemt at definere de forskellige markedssider. Det gøres blot ved at gå til Indstillinger => Globale Sider.

Global Pages Admin

Som du kan se af ovenstående skærmbillede, kan én markedsside sagtens repræsentere flere lande.

For eksempel kombinerer flere af vores kunder Tyskland, Schweiz og Østrig (og indimellem tysktalende belgiere) under samme markedsside, da sprog, indhold og valuta er ens.

Sideroller for Global Pages

Du kan tilføje Administratorer, Redaktører, Ordstyrere og Analytikere til de enkelte markedssider via Business Manager – og det er derfor nemt at tildele specifik adgang til lokale SoMe-ansvarlige.

Det er dog kun Global Pages Admins, som kan administrere den globale sidestruktur – og disse admins administreres ikke via Business Manager, men derimod via Indstillinger => Globale Sider => Globale Sideroller.

Denne mindre detalje er også den eneste ulempe, som jeg ser, ved Global Pages i skrivende stund, for det tilføjer endnu et lag af administratorer, som ikke kan organiseres via Business Manager – og som brand er det en fordel at have alt samlet ét sted.

Sørg for, at der er flere end én, der er tilføjet som Global Admin – og undlad at tilføje praktikanten, som er ude af virksomheden igen om et halvt år.

Det er min klare anbefaling, at Global Admins har to-faktor autorisering aktiveret på deres Facebook konti, så der ikke opstår sikkerhedsbrud.

Hvordan opsætter man Global Pages?

Du ansøger om Global Pages ved at skrive til Facebooks support for annoncører.

Det er ikke alle brands, der kan få lov at opsætte Global Pages, men hvis I har en aktiv tilstedeværelse på Facebook (målt i annoncekroner), er der en god chance for, at det kan lade sig gøre.

Såfremt Facebook godkender din anmodning, vil du blive bedt om at ansøge ved at udfylde et teknisk Excel-ark med oplysninger om den ønskede Global Pages-struktur samt de personer, der skal tilføjes som Global Pages-admins.

Det er vigtigt, at du indtaster de rette oplysninger, da strukturen ellers vil blive afvist – eller i værste fald opsat forkert.

Når du har indsendt Excel-arket går der typisk en uges tid før processen aktiveres – og ca. 24 timer før det hele “opfører sig normalt”.

Bemærk også, at den historiske data fra “Indsigt” på Facebooksiden bliver ødelagt ifm. transformationen, så sørg for at trække denne ud, hvis du skal bruge den, inden du sætter gang i processen.

Findes der Global Pages til Instagram?

I skrivende stund findes der ikke en pendant til Global Pages på Instagram, men da Facebook strømliner funktionerne på de to platforme, ville det ikke undre mig, hvis der blev åbnet op for muligheden på et tidspunkt. Indtil videre må internationale brands have én global Instagram-konto og/eller en Instagram-konto til hvert marked.